فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 5-39

احمد صلاح منش؛ عبدالمجید آهنگری؛ رسام مشرفی؛ احمد دهقانی احمدآباد


2. اثرات کلان تکانه‌های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان‌بندی اثرات

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 43-77

تیمور محمدی؛ سعیده سادات مظهری موسوی؛ عباس شاکری؛ حمید رضا ارباب


3. مقایسه‌ی دقت خطای پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 47-70

قاسم شادمانی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی


5. بررسی پایداری مخارج سلامت در ایران: شواهد جدیدی براساس رویکرد ARDL

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 35-60

سیداحسان حسینی دوست؛ عزت الله عباسیان؛ دلشاد رحمان مرانه


6. تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 119-134

سید احسان عسکری؛ سید عقیل حسینی


8. تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


9. محاسبه هزینه‌های رفاهی تورم در ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

محمد زائری؛ کامران ندری