فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = الهام امانی جونقانی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 321-349

الهام امانی جونقانی؛ ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری