فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = محمد رضا حیدری
تعداد مقالات: 2
1. رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 321-349

الهام امانی جونقانی؛ ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری


2. طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تأمین مالی زندان‌های کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 91-116

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری