فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = ایمان باستانی فر
تعداد مقالات: 3
1. رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 321-349

الهام امانی جونقانی؛ ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری


2. سنجش درجه‌ی مقاومت نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

ایمان باستانی فر؛ رضا رنجبر؛ محمد رضا حیدری


3. طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تأمین مالی زندان‌های کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 91-116

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری