فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = احمد جعفری صمیمی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه‌ی دقت خطای پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 47-70

قاسم شادمانی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی


2. برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


3. تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394

احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمد زمان محمدی شیرکلایی


4. تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


5. بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

احمد جعفری صمیمی؛ ایوب خزائی؛ جلال منتظری شورکچالی