فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = اکبر کمیجانی
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


4. نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392

اکبر کمیجانی؛ مجتبی حائری


5. تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

اکبر کمیجانی؛ حمید پاداش؛ علی صادقین