فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = محمدرضا سزاوار
تعداد مقالات: 2
1. ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 565-593

محمد نوفرستی؛ محمدرضا سزاوار


2. بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 37-60

محمدرضا سزاوار؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان