فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = محمدرضا سزاوار
تعداد مقالات: 2
1. ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

محمدرضا سزاوار؛ محمد نوفرستی


2. بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 37-60

محمدرضا سزاوار؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان